Historia

Innehåll

Aktiebolagen
Börsen
Länkar

 

Aktiebolagen

Världens första aktiebolag grundades redan på medeltiden i Genua, Italien. Det var Banca di san Giorgio, en bank, som ägdes av fyra av Genuas mäktigaste familjer. Banken var förvisso inget uttalat aktiebolag, men eftersom bolagsformen var sådan att familjerna inte riskerade mer i företaget än pengarna de hade investerat i det, kan man kalla Banca di san Giorgio för embryot till världens första AB.

Under 1600-talet växte bolagsformen främst i form av de olika handelskompanier som grundades runt om i Europa för att ta hand om den Nya Världens rikedomar. Upptäcktsresor var riskfyllda och mycket dyra företag, och för att få till stånd en krävdes oftast att flera personer gick samman och investerade i ett skepp och en besättning. Investerarna fick sedan en del av vinsten som motsvarade den andel de investerat, men om hela lasten gick förlorad så kunde de inte förlora mer än pengarna som hade investerats.

Denna bolagsform var ovanlig på medeltiden då medeltida lagstiftning förespråkade personligt ansvar, men eftersom handelskompanierna drog in stora pengar till de länder de verkade i, tilläts de av kungahusen.

Under 1700-talet gled bolagsformen ner i dvala, för att under 1800-talets industriella revolution återigen hamna på tapeten. Till en början var aktiebolagen okontrollerade och oreglerade, och många människor lurades in i pyramidspelsliknande projekt som oundvikligen kraschade. I mitten av århundradet började man därför lagstifta för aktiebolagsformen, och det är denna lagstiftning som till stor del ligger till grund för dagens system.

Börsen

En börs är i grund och botten inget annat än en marknadsplats för värdepapper. Precis som man kan få tillgång till större utbud och efterfrågan på Hötorget i Stockholm än om man säljer potatis längs landsvägen, förenklar en börs för alla som vill köpa eller sälja sina värdepapper.

Stockholmsbörsen öppnade 1778 på Stortorget i Gamla Stan. Där agerade börsmedlemmarna mellanhänder mellan investerarna och själva börsen, vilket borgade för att handeln kunde ske på ett professionellt sätt. Man kan säga att börsmedlemmarna var föregångarna till dagens aktiemäklare.

År 1918 var 44 bolag noterade på börsen, och handeln uppgick till massiva 1,6 miljarder, en siffra som stod sig ända till 1970-talet! Sedan följde några svåra år med kraschen på Wall Street 1929 och Kreugerkraschen 1932 som utmärkande katalysatorer.

1972-74 infördes elektronisk handel på Stockholmsbörsen, innan dess hade all handel skett manuellt med hjälp av krittavlor. 1993 avskaffades monopolet på börsverksamhet och börsen omvandlades själv till ett aktiebolag.

 

Länkar

Föreslå en länk!

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)